CDS SUR LA SELLETTE ! ΤΑ CDS ΣΤΟ ΕΔΏΛΙΟ ! Un peu tard mon garçon mais merci quand même ! Λίγο αργά αγόρι μου αλλά τέλος πάντων σ’ευχαριστούμε !


« Quand on assure la maison du voisin , on a intérêt à ce qu’elle brule . »

L’euro-député Philippe Lamberts nous donne un petit cours accéléré sur ce qu’est un CDS .

——————————

« Όταν ασφαλίζουμε το σπίτι του γείτονα, έχουμε όφελος να καεί.« 

Ο ευρω-βουλευτής Philippe Lamberts, μας δίνει ένα μικρό υπερεντατικό μάθημα για το τι είναι CDS.

—————————————————————————————————————————————

img000333.jpg

STRASBOURG- L’euro-député vert Philippe Lamberts se réjouit de la régulation des CDS par l’Union Européenne . « C’est devenu impératif du fait de l’aggravation de la crise » , analyse-t-il.

L’interdiction des CDS est importante pour l’Europe ?

« C’était inespéré. Il y a encore quelques mois , cette mesure aurait été inenvisageable . Je pense que les gouvernements des 27 ont changé d’avis quand ils ont vu que la crise des dettes souveraines s’aggravait . Des États ont alors compris qu’il fallait avancer sur cette question , quitte à ne pas le faire à l’unanimité . »

En quoi les CDS ont-ils amplifié la crise actuelle ?

« C’est le probleme des prophéties auto-réalisatrices . Certains investisseurs veulent s’assurer contre un risque de faillite d’un État auquel ils ont prêté de l’argent . Au premier doute , ils se précipitent sur ces assurances , au cas où . Dès lors , leur prix monte , et tout le monde en achète , pour spéculer ou pour suivre le mouvement général . Et cela amène à douter de la solidité de la dette assurée . Le cercle vicieux n’a plus qu’à s’auto-alimenter . C’est ce qu’il s’est passé avec la crise grecque . »

Les CDS ont pourtant été inventés pour quelque chose .

« L’économie mondiale a fonctionné sans problèmes pendant des siècles . Le probleme , c’est que cette assurance peut s’acheter sans posséder le bien assuré . Cela revient à assurer la maison de son voisin . Dans ce cas , on a intérêt à ce qu’elle brule pour toucher l’assurance ! Les CDS sont egalement l’objet de ventes à nu ou à découvert , c’est à dire qu’on les vend sans les posséder , dans l’espoir d’empocher une plus value au passage . Ça ne sert à rien , ce n’est que de la spéculation . Sauf qu’en primes ça nuit aux États . »

——————————————————————–

ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ

ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ- Ο πράσινος ευρωβουλευτής Philippe Lamberts χαιρέτισε την ρύθμιση των CDS από την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη, λόγω της επιδείνωσης της κρίσης,«  αναλύει.

Η απαγόρευση των CDS είναι σημαντική για την Ευρώπη;

«Ήταν απροσδόκητο. Πριν ακόμα από μερικούς μήνες, αυτό ήταν αδιανόητο. Νομίζω ότι οι κυβερνήσεις των 27 άλλαξαν γνώμη όταν είδαν ότι η κρίση του δημόσιου χρέους επιδεινώθηκε. Κάποια κράτη κατάλαβαν τότε ότι θα έπρεπε να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα, ακόμη και αν δεν το κάνουμε ομόφωνα. « 

Σε τι CDS έκαναν να ενισχύεται η σημερινή κρίση;

« Αυτό είναι το πρόβλημα της αυτό-εκπληρούμενες προφητείες. Ορισμένοι επενδυτές θέλουν να εξασφαλισθούν από τον κίνδυνο πτώχευσης του κράτους στο οποίο δάνεισαν χρήματα. Στην πρώτη αμφιβολία ορμούν στης ασφάλειες αυτές , για κάθε περίπτωση . Ως εκ τούτου , η τιμή τους ανεβαίνει , ο καθένας αγοράζει , για να να προβεί σε εικασίες ή να ακολουθήσει τη γενική κίνηση . Και αυτό οδηγεί να αμφισβητούν για την στερεότητα της ασφαλισμένης υποχρέωσης . Ο φαύλος κύκλος έχει παρά να αυτό-τρέφεται . Αυτό συνέβη με την ελληνική κρίση. « 

Το CDS όμως έχουν εφευρεθεί για κάτι…..

« Η παγκόσμια οικονομία λειτουργούσε χωρίς προβλήματα για αιώνες . Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η ασφάλιση μπορεί να αγοραστεί χωρίς να κατέχουν την ασφαλισμένη περιουσία . Είναι σαν να εξασφαλίζεις το σπίτι του γείτονά σου . Σε αυτή την περίπτωση, είναι συμφέρον σου να καεί για να πάρεις την ασφάλιση ! Το CDS υπόκειται επίσης σε γυμνή πώληση ή ακάλυπτο , δηλαδή πωλείται χωρίς να έχουμε την ιδιοκτησία , ελπίζοντας να τσεπώσουμε μια υπεραξία κατά τη διαδικασία . Δεν εξυπηρετεί τίποτα , είναι μόνο κερδοσκοπία. Μόνο που τα μπόνους ζημιώνουν τα κράτη. « 

———————————————————————

COMMENTAIRE-ΣΧΌΛΙΟ

Une très belle explication de la part de Mr. Lamberts mais cela m’amène à poser certaines questions . En effet , si les CDS sont ce qu’il dit qu’attend t-on pour les déclarer hors la loi ? Pas « composer » avec ou « contrôler » comme dit Mr. Lamberts . Si un citoyen prend une assurance sur un bien d’autrui à l’insu de celui-ci , il peut être poursuivi en justice , et dans le cas où il aurait falsifié des papiers pour paraitre comme propriétaire ce serait une escroquerie . Aucune compagnie d’assurance ne lui accorderait un contrat ! D’où ma seconde question : Pourquoi accepte t-on que des spéculateurs prennent des assurances sans l’aval des principaux intéressés et bien souvent à l’autre bout du monde ? Sans aucun contrôle precisement , le fait de légiférer en Europe ne va pas décourager automatiquement les usuriers d’outre-Atlantique . Il faut interdire purement et simplement ces CDS toxiques et pour compensation obliger les « demandeurs » de prêt à prendre une assurance eux-mêmes et non les particuliers . Ceci se fait déjà à l’échelle des états quand un citoyen contracte un prêt , on lui demande bien souvent de prendre une assurance « perte d’emploi » ou une assurance vie pour couvrir le prêt accordé . Le demandeur est le seul à gérer et à bénéficier d’une telle mesure , je vois mal une banque accorder ce genre de couverture à une autre personne que le demandeur .

A mes yeux ceci ne devrait pas exister pour permettre à un état de rembourser une dette sans devoir s’enfoncer de plus en plus dans une crise . Mais je suis sur que Mr. Lamberts sait que certains , même en Europe , ne souhaitent pas en arriver là . Pour la bonne raison qu’ils utilisent les CDS comme arme de chantage et de contrôle et…de gain sur d’autres états . Pas vrai Angela ?  

Pourquoi ce qui est logique à l’échelle d’un état ne serait-il pas applicable à l’échelle internationale ?

———————————

Μια πολύ ωραία εξήγηση απ’ τον κ. Lamberts , αλλά φέρνει ορισμένα ερωτήματα. Πράγματι, αν τα CDS είναι αυτό που λέει τι περιμένουν για να τα κηρύξουν παράνομα ; Όχι να « ασχοληθούν«  ή να «ελέγχουν», όπως είπε ο κ. Lamberts . Αν ένας πολίτης πάρει ασφάλιση σχετικά με την ιδιοκτησία άλλου , χωρίς τη έγκρισή του, μπορεί να καταδιωχθεί, και αν είχε παραποιήσει τα έγγραφα για να εμφανίζεται ως ο ιδιοκτήτης , θα ήταν μια απάτη . Δεν βλέπω ασφαλιστική εταιρεία που να δίνει τέτοιο συμβόλαιο ! Εξ ου και το δεύτερο ερώτημά μου : Γιατί δεχόμαστε κερδοσκόποι να παίρνουν ασφάλεια χωρίς την έγκριση των κύριων ενδιαφερόμενων , και συχνά , στην άλλη άκρη του κόσμου ; Χωρίς κανέναν έλεγχο ακριβέστατα , το γεγονός νομοθέτησης στην Ευρώπη δεν θα αποτρέψει αυτόματα τους τοκογλύφους από άλλη πλευρά του Ατλαντικού . Θα πρέπει απλά να απαγορευθούν αυτά τα τοξικά CDS και να απαιτηθεί για αποζημίωση από τους « αιτούντες » του δάνειου να ασφαλιστούν οι ίδιοι και όχι ιδιώτες . Αυτό ήδη συμβαίνει σε επίπεδο χώρας , όταν ένας πολίτης παίρνει δάνειο, συχνά καλείται να πάρει ασφάλεια για «απώλεια θέσης εργασίας» ή ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής , ο προσφεύγων είναι ο μόνος που διαχειρίζεται και να επωφελείται από ένα τέτοιο μέτρο , δεν βλέπω μια τράπεζα να παρέχει τέτοια κάλυψη σε ένα πρόσωπο άλλο από τον αιτούντα .

Για μένα αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει για να επιτρέπεται σε ένα κράτος να εξοφλήσει ένα χρέος χωρίς να χρειάζεται να βυθίζεται όλο και περισσότερο σε κρίση . Αλλά είμαι βέβαιος ότι ο κ. Lamberts ξέρει ότι ορισμένοι , ακόμη και στην Ευρώπη , δεν θέλουν να φτάσουμε εκεί . Για τον απλούστατο λόγο ότι χρησιμοποιούν τα CDS ως όπλο εκβιασμού και ελέγχου και για κέρδη από άλλα κράτη . Δεν είναι αλήθεια Angela ;

Γιατί κάτι που είναι λογικό σε επίπεδο κράτους δεν ισχύει σε διεθνές επίπεδο ;

Publicités

2 commentaires sur “CDS SUR LA SELLETTE ! ΤΑ CDS ΣΤΟ ΕΔΏΛΙΟ ! Un peu tard mon garçon mais merci quand même ! Λίγο αργά αγόρι μου αλλά τέλος πάντων σ’ευχαριστούμε !

  1. C’est bien mon avis ma chère Anne , mais maintenant que les banquiers reprennent le pouvoir en Europe ce n’est pas près de se faire . A nous de pousser nos députés pour qu’ils n’acceptent pas ces « coups d?États » à peine déguisés…si ils ont le courage bien sur !

    Bonne journée à toi egalement

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s